Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Zawady, dn. 29 maj 2017 r. O.Ś.6220.10.2015 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  [ Czytaj więcej ]


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na  [ Czytaj więcej ]


Na podstawie § 17 ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje, że w dniu 25 maja 2017 r. Urząd Gminy Popów będzie czynny od godz. 7.30 do godz. 14.00.   Załączniki: INFORMACJA 83.797 KB


Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r.,  [ Czytaj więcej ]


Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy). W  [ Czytaj więcej ]


Sesja odbędzie się 25 maja 2017 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6. Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców gminy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”.  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 r. w miejscowościach: Annolesie, Antonie, Dębie, Dąbrowa, Florianów, Lelity, Marianów, Popów, Płaczki, Smolarze, Wąsosz Górny, Wąsosz Dolny, Więcki, Wrzosy, Zbory  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje, iż w dniu  16 czerwca 2017 r. w miejscowościach: Brzózki, Dąbrówka, Kamieńszczyzna, Kule, Nowa Wieś, Rębielice Królewskie, Zawady organizowana będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon od  [ Czytaj więcej ]


 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00