Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji : Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców gminy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat warunków Programu zawarte są w Regulaminie.

Kwota dotacji na zakres wymieniony w punkcie 3.2.a Regulaminu programu wynosi 25 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

 Ostateczna wysokość dotacji, nie większa niż maksymalna, zostanie ustalona na podstawie rozliczenia końcowego zadania zgodnie z punktem 8 Regulaminu.

Kwota dotacji, na zakres wymieniony w punkcie 3.2.b oraz 3.2.c wynosi 15 % kosztów zadania lecz nie więcej niż:

 Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

Punkt Konsultacyjny w siedzibie Funduszu w Katowicach, przy ul. Plebiscytowej 19 będzie czynny od 8 do 26 maja, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Wnioski można pobrać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

Telefon: (32) 60 32 252

 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00