Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Od 2003 r Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  [ Czytaj więcej ]


Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie zaprasza dzieci w czwartek 23 lutego 2017 roku  w godz. 16.00- 18.00


Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r.,  [ Czytaj więcej ]


Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia 2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi  [ Czytaj więcej ]


Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania  [ Czytaj więcej ]


W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. na terenie całego kraju realizowane jest reprezentacyjne badanie budżetów gospodarstw domowych. Wywiad ankieterski przeprowadzany jest bezpośrednio przez ankieterów (pracowników) urzędów statystycznych, co  [ Czytaj więcej ]


Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności: – osób długotrwale bezrobotnych,  [ Czytaj więcej ]


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku przypomina na co należy zwrócić szczególną uwagę przed wysłaniem swoich pociech na zimowy wypoczynek. Przed wyjazdem dziecka należy sprawdzić kto jest organizatorem wypoczynku oraz  [ Czytaj więcej ]


Wójt Gminy Popów informuje, iż zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r.  [ Czytaj więcej ]


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. organizuje w dniu 16.01.2017 roku w Urzędzie Miejskim w Kłobucku bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców  [ Czytaj więcej ]


 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00