Gmina Popów

Gmina Popów

Oficjalna strona internetowa Gminy Popów

to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA” SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIA INFORMACYJNE I KONSULTACYJNE dotyczące możliwości dofinansowania na: zakładanie nowej działalności gospodarczej rozwijanie działalności gospodarczej Na ww. szkoleniach każdy uczestnik będzie  [ Czytaj więcej ]


Panie, które w 2017 kończą 50 lat właśnie w tym roku wchodzą do Programu, który umożliwia badania bezpłatne i bez skierowania. Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu  [ Czytaj więcej ]


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy  [ Czytaj więcej ]


Zawady, dnia 13.03.2017 r.  Nr INW 6733.1.2017 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  [ Czytaj więcej ]


Mając na względzie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033; Dz.U. z 2009 r.,  [ Czytaj więcej ]


W związku z realizacją w Gminie Popów inwestycji „Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów” w miejscowościach Dąbrówka, Brzózki, Nowa Wieś od dnia 3 marzec 2017r. zostanie przeprowadzona akcja wymiany  [ Czytaj więcej ]


W związku z dużym zainteresowaniem I edycją szkolenia kobiet w zakresie walki wręcz – „Samoobrony Kobiet” planowana jest realizacja II edycji szkolenia. Zgłoszenia do II edycji prowadzone będą do 15  [ Czytaj więcej ]


Zawady, dnia 28.02.2017r. FN.524.2.2017 OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY W ZAKRESIE WSPIERANIA i UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PROMOCJĘ ZDROWEGO STYLU ŻYCIA z dnia 28 lutego 2017  [ Czytaj więcej ]


Szanowni Państwo, W dniach 23-25 marca 2017 w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się Kongres Geodetów Polskich. Jest to odpowiedź na liczne uwagi co do funkcjonowania geodezji w Polsce – zarówno ze  [ Czytaj więcej ]


Od 2003 r Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Nieruchomości Rolnych i Państwową Inspekcją Pracy. Honorowy patronat nad XV edycją Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne  [ Czytaj więcej ]


 • Urząd Gminy Popów
  Zawady, ul. Częstochowska 6
  42-110 Popów
  tel/fax: (34) 31 77 067
  ug@gminapopow.pl
 • Godziny pracy urzędu:
  Poniedziałek 7.30-15.30
  Wtorek            7.30-15.30
  Środa              7.30-17.00
  Czwartek        7.30-15.30
  Piątek              7.30-14.00